Märsta Naprapati & Friskvård

Gällande Coronaviruset och COVID-19

Har Du en bokad tid hos oss eller tänker Du boka tid men har symptom som liknar luftvägsinfektion med några av följande symptom: snuva, hosta, feber, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående?

Om Du har de symptom som nämns ovan bör Du stanna hemma. Bra information om Coronaviruset får Du via Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden 1177.

Om Du har symptom och en bokad tid – kontakta mig via mail eller telefon så hjälper jag Dig att boka en ny tid vid ett senare tillfälle.

Har Du symptom och tänker boka tid – avvakta med det och kontakta mig via mail eller telefon för rådgivning.

Goda råd om vad Du kan tänka på för att skydda Dig själv och andra är enligt WHO:

  • Tvätta regelbundet händerna noggrant (20-40 sekunder) med tvål och vatten.
  • Använd handsprit om sådan finns tillgänglig (inte lika viktigt som handtvätt med tvål och vatten).
  • Håll Dig på minst en meters avstånd till någon som hostar eller nyser.
  • Undvik att röra Dina ögon, näsa och mun utan att ha tvättat händerna noggrant.
  • Täck Din mun med armvecket, alternativt en pappersnäsduk, när Du hostar och nyser. Kasta pappersnäsduken i täckt papperskorg eller spola ner den i en toalett direkt efteråt.
  • Tvätta regelbundet av ytor och föremål som används av flera med desinfektionsmedel.
  • Undvik oskyddad kontakt med bondgårdsdjur eller vilda djur.
  • Om Du känner Dig sjuk – stanna hemma.
  • Om Du har utvecklat feber, torrhosta och/eller svårigheter att andas – sök medicinsk hjälp/rådgivning så snart som möjligt, då symptomen kan vara tecken på luftvägsinfektion orsakad av viruset. Om Du besöker en vårdenhet – ring i förväg och informera om Du själv rest nyligen eller varit i kontakt med någon annan som rest.
  • Håll Dig uppdaterad om läget vad gäller COVID-19. Följ råd som kommer från myndigheter eller från hälso- och sjukvården.

Vissa människor har större risk att bli svårt sjuka av det nya Coronaviruset. Därför vill vi informera patienter som är över 70 år och/eller har underliggande sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, om att Du bör iaktta särskild försiktighet och, om möjligt, undvika behandling den närmaste tiden.

Följer vi dessa råd skyddar vi oss själva och andra!

Märkt på:,