Märsta Naprapati & Friskvård

Skattefri förmån

Det finns två möjligheter för en arbetsgivare att med avdragsrätt bekosta naprapatbehandling alternativt massage för anställda, utan att behandlingen blir skattepliktig för den anställde.

 De två möjligheterna är:

  • Rehabiliterande/förebyggande behandling – som har de mest generösa reglerna. Gäller behandling för att en anställd ska kunna återgå till arbete eller förebyggande behandling som syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att arbeta. En arbetsgivare kan på egen hand besluta att erbjuda anställda rehabiliterande/förebyggande behandling, t ex för grupper av anställda där det ofta förekommer en och samma typ av arbetsrelaterade skador och som man kan anta att rehabiliterande/förebyggande behandling kan förhindra. Behandlingen är skattefri för den anställde och arbetsgivaren har full avdragsrätt för åtgärden. Detta är ett bra sätt för arbetsgivare att skapa förutsättningar för en anställd att snabbt komma tillbaks till arbete eller, om sådan risk finns, förebygga att en sjukskrivning uppstår. Det är bra att dokumentera arbetsgivarens bedömning och mall för detta kan Du få av Din naprapat.
  • Friskvårdsmassage och liknande behandlingar – (även kallad kontorsmassage) som dock har sämre regler än ovanstående. Kräver att samtliga anställda erbjuds t ex massagebehandling som en personalvårdsförmån, utan att det sker någon individuell prövning av nyttan i det enskilda fallet. Inget exakt tak för arbetsgivarens kostnad har satts av myndigheterna för denna friskvårdsåtgärd, men förmånen ska ha ”mindre värde”.

Länk till Skatteverket: förebyggande behandling och rehabilitering samt friskvård.