Märsta Naprapati & Friskvård

Laserterapi

Vad är medicinsk laser?

Det finns flera olika typer av laser, bl a en typ av laser som skär, s k kirurgisk laser, och en typ som har antiinflammatoriska, antiödema, smärtstillande och biostimulerande effekt, s k terapeutisk laser. Den kirurgiska lasern används ff a av läkare. Den terapeutiska lasern är ett skonsamt och effektivt sätt att lindra smärta och stimulera kroppens läkning på.

På kliniken använder vi MLS Laser (Mulitiwave Locked System), en terapeutisk laser som kombinerar och synkroniserar specifika laserljus/våglängder och därmed förstärker de kända positiva effekter som olika våglängder har vid behandling. MLS Laser jobbar på cellnivå och framkallar en kraftfull antiinflammatorisk, antiödemisk, smärtstillande och biostimulerande effekt.

Vad gör lasern?

Laserljuset absorberas av vävnaden och ger biokemiska förändringar speciellt på cellnivå. Kända biologiska effekter vid terapi med klass 4 laser (MLS Laser) är:

  • Ökad vävnadsuppbyggnad och celltillväxt, d v s ökad läkningshastighet på celler från ledband och muskler.
  • Snabbare sårläkning. Laserljuset stimulerar fibroblasternas utveckling (fibroblasterna är de byggstenar av kollagen som är mest framträdande vid sårläkning) i den skadade vävnaden. Kollagen är det nödvändiga protein som krävs för att byta ut gammal vävnad och reparera vävnadsskador.
  • Reducerar ärrvävnad (fibrös vävnadsbildning).
  • Antiinflammatorisk effekt genom att minska kroppens inflammatoriska reaktioner.
  • Smärtlindrande effekt, bl a genom att blockera de nerver som sänder smärtimpulser till hjärnan samt minskar även nervernas känslighet för smärta. Laserterapi ökar även produktionen av kroppsegna smärtstillande ämnen, som till exempel endorfiner.
  • Ökad vaskulär aktivitet. Laserterapi ökar signifikant bildandet av nya kapillärer i skadad vävnad. Därmed ökar läkningshastigheten. Det skapas även en temporär vasodilatation (utvidgning av blodkärlen).
  • Ökad metabolisk aktivitet. Laserterapi skapar större utsöndring av specifika enzymer, större kapacitet för blodceller att transportera syre och näringsämnen.
  • Bättre nervfunktion. Laserljuset ökar upp processen i nervcellerna och påskyndar återskapandet av kontakterna mellan skadade nervändar. Den ökar också amplituden för aktionspotentialen (nervimpuls) och därmed optimerar den muskelarbetet.
  • Immunoreglering. Laserljus har en direkt effekt på immunförsvaret genom att stimulera immunoglobiner och lymfocyter. Laserljus startar en reaktion på cellnivå som startar produktionen av ATP (adenosintrifosfat), vilket är en stor bärare av cellens energi och även energikällan för alla kemiska reaktioner i cellen.

(Källa: Optilaser.se)

Behandlingen är smärtfri och har inga rapporterade biverkningar. Behandlingen riktar in sig på att behandla inflammationer, svullnader och smärta eller för att få en allmän biostimulering. Behandlingen avser att normalisera ”sjuk” vävnad och påverkan sker på cellnivå och enkelt kan man säga att laserljuset är som ”bränsle” för cellen. Om cellen är ”fullt frisk” drar den ingen nytta av laserljuset.

Att tänka på under och efter en laserbehandling

Det händer att patienten somnar under behandlingen då behandlingen upplevs av många som väldigt avslappnande.

Patienten kan, i enstaka fall, reagera med bultande reaktioner i det område som behandlats. Detta brukar, i förekommande fall, uppstå under det första dygnet och är högst normalt, ett tecken på att behandlingen har effekt. Vid behov kan Du ta lämplig smärtstillande medicin.

Patienten kan bli helt smärtfri direkt efter en laserbehandling, men smärtfrihet innebär inte att vävnaden är helt frisk, utan den behöver få tid till att läka ihop. Hur lång tid Du bör vänta mellan behandling och tills Du kan börja träna igen informerar Din naprapat Dig om i samband med behandlingen.