Märsta Naprapati & Friskvård

Vad är naprapati?

Naprapati är en form av manuell medicin (vi arbetar främst med våra händer) som i början av 1900-talet vidareutvecklades från kiropraktiken.

 I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn, där specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin, är själva kärnan inom naprapatin.

Utbildningen till naprapat är en fyraårig heltidsutbildning och efter ytterligare ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. För den legitimerade naprapaten gäller samma regler som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen, t ex rygg-, axel-, muskel- och ledbesvär. Ofta kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching. Syftet med behandlingen är att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet.

 De manuella behandlingsteknikerna kombineras vid behov med t ex laserbehandling, stötvågsbehandling eller akupunktur. För att nå ett varaktigt resultat är det viktigt att patienten själv är delaktig i rehabiliteringen och därför följs behandlingen upp med ergonomisk rådgivning samt upprättande av personligt träningsprogram.

Naprapati används med framgång vid behandling av såväl akuta som kroniska besvär såsom:

  • ryggskott
  • nackspärr
  • musarm
  • spänningshuvudvärk
  • höft-, knä- och fotbesvär.

Naprapati används även i rehabiliterande och i förebyggande syfte för att undvika framtida besvär.