Märsta Naprapati & Friskvård

För företag

Visste Du att kostnaderna för onda ryggar utgör ca en fjärdedel av Sveriges totala sjukvårdsbudget. Kroppen kan under lång tid härda ut och kompensera en störning i form av t ex stress eller felaktig arbetställning. Ända tills den en dag säger ifrån och det är hög tid att söka hjälp. Fler och fler företag inser att man idag ej längre har råd att strunta i att jobba förebyggande vad gäller ryggproblem, nackbesvär etc bland sina anställda och det blir allt vanligare, och enklare,  för arbetsgivare att komplettera den ordinarie företagshälsovården med naprapater och massörer.

Märsta Naprapati & Friskvård erbjuder snabb och effektiv behandling av arbetsrelaterade besvär. Behandlingen följs upp med individuell rådgivning samt upprättande av personliga rehabiliterings- och träningsprogram vid behov. Förutom att det leder till färre och kortare sjukskrivningar brukar möjligheten till behandling uppskattas mycket av personalen och skapa en positiv arbetsmiljö.

Kontakta mig för mer information om företagsavtal på 08-591 271 00.