Märsta Naprapati & Friskvård

Vad är stötvågsbehandling?

Radial Shock Wave Therapy, eller stötvågsbehandling på svenska, är en trygg, enkel och effektiv behandling av kroniska muskel- och senbesvär. Den forskning som är gjord idag visas mycket goda resultat, 65 – 95 % förbättring, vid behandling av muskel-/senbesvär som plantar fasciit/hälsporre, hälseneinflammation, tennisarmbåge eller axelbesvär.

Vad är stötvågsbehandling?
Metoden utvecklades ursprungligen i Tyskland i början av 1990-talet och är en snabb, effektiv, välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod av kroniska seninflammationer bl a i axel, armbåge höft, knä och hälsena. Behandlingen går till så att man med en applikator, via pneumatisk energi, genererar akustiska stötvågor som transporteras in i smärtområdet.Hur fungerar metoden?
Det finns flera teorier bakom detta. Av stötvågen uppstår en akut ”retning”, en inflammationsliknande reaktion, i den behandlade vävnaden. Kroppen reagerar med ökad blodcirkulation och ämnesomsättning i behandlings-området, vilket i sin tur skapar de förutsättningar som krävs för en effektivare läkning.

Det finns forskning som menar att effekten kanske även beror på nedbrytning av den s k neovaskulariseringen; vid långvariga besvär i knäskålsena och hälsena har man funnit nybildning/inväxt av blodkärl och nervändar som normalt ej skall finnas där och verkar kunna bidra till kroniska besvär. En reducering av dessa kärl har visats som effekt av stötvågsbehandlingen.

Vid besvär med s k kalkinfällning i muskelsena har man kunnat visa att stötvågsbehandlingen resulterar i reducering av kalkansamling med minskade besvär eller utläkning som följd.

Vilka diagnoser kan behandlas?
Man kan behandla en rad belastningsskador framför allt i senor och muskelfästen. Några exempel där det finns dokumenterad god effekt är:

 • 

Axelsmärta
 • 
Kalkaxel
 • 
Tennisarmbåge
 • 
Golfarmbåge
 • 
Ljumskfästessmärta
 • 
Trochanterit (smärta utsida höft)
 • 
Hopparknä
 • 
Benhinneinflammation
 • 
Hälseneinflammation
 • 
Hälsporre
 • 
Plantar fasciitHur går en behandling till?
Ett besök startar med en undersökning och diagnostisering för att se om det föreligger indikation för stötvågsbehandling. En handenhet sätts emot det skadade området. Lite gel läggs på huden för ökad kontakt. Det mest drabbade området samt omgivande ömmande strukturer behandlas med ett visst antal stötvågor under några minuter. En behandling tar 5 – 10 minuter och utförs i en serie om tre gånger med 5 – 7 dagars mellanrum. Därefter görs en utvärdering av behandlingsresultatet, ytterligare kompletterande behandlingar kan behövas.

Är behandlingen smärtsam? 


Ja, behandlingen gör oftast ont under någon minut. Smärtan avtar dock under behandlingen och omedelbart efter behandlingen är det vanligt att uppleva smärtlindring och därmed bättre rörlighet.

Fördelar med behandlingen 


Stötvågsbehandling är lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser. Ingen lokalbedövning krävs, behandlingen är relativt smärtfri och ger mycket goda läkningsresultat med bl a smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet som ökar livskvaliteten. Stötvågsbehandlingen stimulerar och ger ett effektivt stöd till kroppens självreparerande egenskaper. Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter. Receptfria värktabletter brukar i de flesta fall då vara tillräckligt.

Idag rekommenderas stötvågsbehandlingen inom ortopedin ofta före kortisoninjektioner och kirurgi, då effektiviteten är så hög och biverkningarna så få. Vävnaden tål belastning snabbare och idrottaren undslipper viloperiod och tidskrävande återuppbyggnad/rehabilitering före tävlingsåtergång.

Kan alla få behandlingen? 


Personer med:

 • hjärtbesvär
 • ökad blödningsbenägenhet
 • cancer
 • akut inflammation i behandlingsområdet
 • samt gravida

bör undvika behandlingen. Vi rekommenderar dessutom att Du är fri från alla infektioner såsom förkylning o dyl under behandlingen. Kortisoninjektioner skall inte ha givits inom loppet av de senaste 6 veckorna före en behandling.

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling 


Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör ej heller samtidigt genomgå någon parallell behandling, i synnerhet ej kortisoninjektioner, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande medicinering. Antiinflammatorisk medicin skall ej ha intagits de senaste 5 dagarna före behandling samt ej under pågående eller direkt efter avslutad behandling.